unidoc

Unidoc - zarządzanie dokumentami i sprawami w firmie

UNIDOC to dostępny przez przeglądarkę internetową system informatyczny klasy Enterprise Content Management (ECM), służący do zarządzania wszelkimi dokumentami, sprawami i działaniami w firmie. Jako platforma Business Process Management (BPM), UNIDOC pozwala również na modelowanie oraz automatyczne wykonywanie zachodzących wewnętrznie w organizacjach procesów biznesowych. System całościowo obejmuje następujące obszary zastosowań:

Obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Obsługa procesu sprzedaży
Archiwizacja faktur kosztowych
Zarządzanie procedurami przetargowymi
Obsługa reklamacji klientów
Zarządzanie terminami ważności dokumentów
Zarządzanie zgłoszeniami i usterkami
Zarządzanie bazą urządzeń
Zarządzanie cyklem życia dokumentu
Unidoc Korespondencja
Unidoc Kancelaria Prawna
Unidoc Nieruchomości
Unidoc Faktury i Zamówienia
Unidoc Biuro Zarządu
Unidoc Biuro Projektów
  • zarządzanie dokumentami - digitalizacja, klasyfikacja, przechowywanie, organizowanie, wyszukiwanie i kontrola wersji dokumentów,
  • zarządzanie sprawami - definiowanie rodzajów, etapów, stanów, osób odpowiedzialnych, widoków i raportów spraw prowadzonych w firmie,
  • BPM / workflow - definiowanie i automatyczne wykonywanie procesów biznesowych sterujących przepływem pracy nad sprawami lub obiegiem dokumentów,
  • zarządzanie zadaniami - zlecanie, śledzenie i kontrola wykonania zadań związanych z dokumentami i sprawami w firmie,
  • praca w grupie - wspólny dostęp do dokumentów i spraw firmowych przez przeglądarkę internetową z możliwością jednoczesnej pracy wielu pracowników z wielu lokalizacji.

Unidoc demo online W odróżnieniu od systemów dedykowanych tylko dla jednego działu firmy (jak np. system CRM - dla działu handlowego) UNIDOC obejmuje całość organizacji i pracuje na nim cała firma. Pracownicy wymieniają się informacjami i wykonują zlecane im zadania, a system śledzi historię działań i gromadzi wszystkie wymieniane pomiędzy nimi dane. W ten sposób budowana jest baza wiedzy firmy, w której każdy możne natychmiast odnaleźć potrzebne mu informacje. Historia procesów, działań, spraw i dokumentów jest dostępna dla każdego pracownika w ramach jego uprawnień.

 

See the presentation in fullscreen mode
To view slides use the arrow button in bottom part of presentation view.

UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50