Aplikacje dedykowane

UNIDOC jako elastyczna platforma do zarządzania procesami biznesowymi dzięki odpowiedniej konfiguracji może zostać dostosowana do wsparcia różnego rodzaju biznesu. Dostosowanie elementów aplikacji odbywa się podczas wstępnej konfiguracji systemu z poziomu przeglądarki internetowej. Konfiguracja ta może być w dowolnym momencie rozszerzana i rozwijana, w zależności od potrzeb firmy.

Zakres konfiguracji obejmuje:

  • strukturę organizacyjną (listę i hierarchię pracowników wraz z przypisanymi stanowiskami, komórki organizacyjne),
  • rodzaje spraw, wraz z ich szczegółową konfiguracją taką jak formularze (zależne od typu sprawy), statusy, model uprawnień,
  • rodzaje i szablony dokumentów związanych z danym typem sprawy,
  • zestawienia umożliwiające dowolne filtrowanie rejestru spraw i budowanie na ich bazie dowolnych widoków,
  • procesy biznesowe, z podziałem na kroki i zadania oraz przypisaniem pracowników odpowiedzialnych za ich wykonywanie.

Dzięki możliwościom elastycznej konfiguracji, bazując na platformie UNIDOC, jesteśmy w stanie dostarczyć aplikacje dokładnie dostosowane do potrzeb danej organizacji, firmy lub instytucji.

Poniżej prezentujemy przykłady aplikacji dostosowanych do określonych branż lub obszarów działalności biznesowej:

UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50