unidoc

System obsługi Biura Zarządu

Rozwiązanie UNIDOC Biuro Zarządu zapewnia obsługę całej dokumentacji, jaka przechodzi przez Biuro Zarządu Spółki. Są to wszelkie materiały kierowane na posiedzenie zarządu firmy: wnioski na zarząd wraz ze wszystkimi wymaganymi autoryzacjami (prawnymi, finansowymi, etc.), informacje na zarząd, podjęte decyzje i uchwały zarządu, raporty i stenogramy z posiedzenia zarządu.

UNIDOC automatyzuje obieg dokumentu typu wniosek na zarząd, wraz z zebraniem wszelkich wymaganych autoryzacji (podpisów) dokumentu zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Wnioskodawca składający wniosek na zarząd, zanim przekaże go do biura zarządu, po jego sporządzeniu, z wykorzystaniem gotowego szablonu dokumentu w systemie, uruchamia wewnętrzny obieg zgodnie ze zdefiniowaną w systemie ścieżką, w celu zaopiniowania dokumentów przez odpowiednie służby merytoryczne.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii przekazuje dokument do biura zarządu celem ostatecznej weryfikacji, a następnie kompletny wniosek trafia do poszczególnych członków zarządu w celu zapoznania się z jego treścią przed posiedzeniem zarządu. Dzięki mechanizmom raportowania, w systemie UNIDOC, może zostać stworzona agenda (porządek) obrad dla każdego posiedzenia zarządu. Rozwiązanie takie oszczędza czas i redukuje koszty.

Ponadto dzięki temu, że UNIDOC jest systemem działającym przez przeglądarkę internetową umożliwia odbywanie posiedzeń zarządów zdalnie na odległość, bez potrzeby gromadzenia wszystkich członków w jednym miejscu. Na podobnej zasadzie odbywa się przygotowanie dokumentacji oraz obsługa biurowa takich organów spółki jak rada nadzorcza czy zgromadzenie akcjonariuszy.

UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50