Zarządzanie danymi osobowymi

Odbiorcy rozwiązania:

 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
 • Administratorzy Danych Osobowych (ADO)

Zakres merytoryczny rozwiązania:

 1. Zarządzanie wspólną baza kontrahentów synchronizowaną do pozostałych systemów klienta (master-slave).
  • Zarządzanie danymi osobowymi związanych z kontrahentami:
  • Data pierwszego wprowadzenia danych osobowych,
  • Identyfikator użytkownika wprowadzającego,
  • Źródło danych osobowych,
  • Rejestracja udostępnień danych osobowych  (data udostępnienia, odbiorca, zakres udostępnionych danych),
  • Rejestracja wniesionych sprzeciwów (data sprzeciwu, zakres, usługa, forma wniesienia sprzeciwu)
 2. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej związanej z kontrahentami:
  • Obsługa i obieg korespondencji przychodzącej,
  • Komponowanie korespondencji wychodzącej z gotowych szablonów,
  • Wiele punktów obsługi korespondencji papierowej (kancelarii),
  • Automatyczne generowanie zestawień (np. dziennej księgi nadawczej Poczty Polskiej),
  • Możliwość rejestracji udostępnień danych osobowych podczas wysyłki korespondencji wychodzącej,
  • Możliwość rejestracji sprzeciwów dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas odbioru korespondencji przychodzącej,
  • Automatyczne wiązanie sprzeciwów i udostępnień z danymi przechowywanymi w kontrahentach
 3. Automatyczne generowanie raportu z przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Zarządzanie bazą umów:
  • Baza aktywnych umów wraz z załącznikami,
  • Obsługa procesu aneksowania umowy,
  • Zarządzanie cyklem życia umowy (tworzenie, kompletowanie dokumentów, uzupełnianie),
  • Realizacja procesu opiniowania umowy (widok procesu),
  • Automatyczne przypomnienia (wygaśnięcie umowy, płatności cykliczn
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50