unidoc

System obsługi kancelarii prawnej

UNIDOC Kancelaria Prawna to system dedykowany dla kancelarii prawnych. Zapewnia obsługę wszystkich pism przychodzących i wychodzących w postaci listów, faksów, e-mail swoich mandatów, związanych z prowadzonymi sprawami i postępowaniami sądowymi, administracyjnymi, windykacyjnymi.

System umożliwia przypisanie każdemu pismu (sprawie) sygnatury: wewnętrznej, zewnętrznej i sądowej, każda wg odrębnego schematu numeracji oraz stron postępowania procesowego (powód, pozwany). Umożliwia także nadzorowanie pracy radców prawnych, adwokatów, aplikantów zatrudnionych lub współpracujących z kancelarią, pilnuje kalendarza i przypomina o terminach rozpraw sądowych związanych z prowadzonym postępowaniem.

Dzięki dostępowi do systemu przez przeglądarkę internetową (interfejs www) zapewnia dostęp do informacji o statusie sprawy oraz koordynację spraw niezależnie od miejsca pobytu i z dowolnego urządzenia (komputer PC, netbook, telefon komórkowy – smartphone). Partnerom kancelarii i innym osobom koordynującym pracę swoich współpracowników umożliwia:

  • wydanie poleceń i przydzielanie zadań,
  • przekazywanie zadań pomiędzy współpracownikami za powiadomieniem osoby koordynującej sprawę,
  • monitorowanie na bieżąco postępu prac,
  • rozliczenie czasu pracy poświęconego na daną sprawę,
  • raportowanie wykonanej pracy (sporządzenie wykazu wykonanych czynności) na rzecz klienta.

Dzięki możliwości definiowania indywidualnych widoków (zestawień danych) oraz raportów w dowolnym układzie system jest doskonałym narzędziem wspomagających pracę od kilku, kilkunastoosobowej kancelarii do nawet kilkuset osobowej, posiadającej na przykład szereg rozproszonych geograficzne oddziałów i współpracowników, dzięki dostępowi do danych przez internet lub wewnętrzny intranet.

Funkcja elektronicznego archiwum pism i pozostałej dokumentacji zapewnia ich bezpieczne przechowywanie przy zachowaniu niskich kosztów utrzymania oraz braku konieczności utrzymywania kosztownej powierzchni biurowej przeznaczonej na archiwum dokumentów papierowych. W takim przypadku po wdrożeniu systemu dokumenty papierowe mogą zostać składowane w odległym miejscu, do którego sięga się tylko w razie konieczności np. okazania oryginału dokumentu przed sądem.

UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50