Dla kogo?

Dedykowane dla firmy czy instytucji dowolnej branży, pojedynczego podmiotu, organizacji wielopodmiotowych (np. grup kapitałowych czy holdingowych), charakteryzujących się już zcentralizowanymi wybranymi funkcjami np. księgowością, zarządzaniem płacami, logistyką, zakupami, obsługą klienta lub zamierzających wydzielić niektóre funkcje i procesy np. w postaci Centrum Usług Wspólnych (ang. shared services) lub przekazać ich obsługę w outsourcing.

Rozwiązanie pozwala na szybkie ujednolicenie zasad związanych z dokonywaniem zakupów przez pracowników oraz uzyskania wymaganych akceptacji, zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i realizacji umów zawartych z zewnętrznymi klientami firmy.

System występuje w wielu odmianach branżowych:

  • obsługa zakupów i obieg faktur zakupowych jednostek budżetowych (szpitale, przychodnie, szkoły wyższe, uczelnie)
  • obsługa zakupów i obieg faktur zakupowych przedsiębiorstw (w tym wielooddziałowych, grup kapitałowych, holdingów, centrum outsourcingu procesów finansowych)

Odbiorcami systemu są:

  • działy finansowe,
  • działy kontrolingu
  • działy zarządzania przepływami finansowymi cash-flow
  • działy administracji i logistyki
  • jednostki zaopatrzeniowe dokonujące zakupów towarów i usług,
  • wszystkie komórki organizacyjne biorące udział w procesie akceptacji zamówienia oraz faktury
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50