Korzyści z wdrożenia

Powody, dla których warto wybrać rozwiązanie Zamówienia i faktury:

 • Kontrola zakupów i wydatków oraz budżetu inwestycyjnego i kosztowego na bieżąco, a zarazem archiwum dokumentów (zamówienia i faktury) w jednym miejscu,
 • Interfejs webowy przez przeglądarkę www zapewnia szybkie podejmowanie decyzji w sprawie wydatków przez uprawnione osoby niezależnie od miejsca pobytu
 • Powiązanie faktur kosztowych z zamówieniem lub umową,
 • Dekretacja zdarzenia gospodarczego na etapie zatwierdzania zamówienia powiązanego z przyszłą fakturą kosztową,
 • Znaczne skrócenie czasu spływu zaakceptowanego dokumentu faktury do działu księgowości,
 • Ciągłość działania firmy w zakresie realizacji zakupów i akceptacji faktur nawet w przypadku nieobecności pracownika (absencji urlopowej lub chorobowej) uczestniczącego w procesie (automatyczne zastępstwa),
 • Przypisanie odpowiedzialności za zakup określonego asortymentu do działów merytorycznych (np. logistyki, administracji, itd.),
 • Przejrzystość procesu i śledzenie ścieżki akceptacji dokumentu (kontekstu – uzasadnienia merytorycznego zakupu, statusu sprawy oraz osób odpowiedzialnych na danym etapie realizacji procesu),
 • Realizacja płatności oraz sporządzanie rejestrów VAT może odbywać się na etapie wpływu dokumentu do firmy i wstępnej dekretacji w systemie finansowo-księgowym,
 • Planowanie wydatków z wyprzedzeniem, których wartość jest znana na etapie rejestracji zamówienia,
 • Lepsze planowanie przepływów finansowych cash-flow
 • Obniżenie ryzyka podatkowego i eliminacja błędów związanych z określaniem wysokości kosztów uzyskania przychodu, poprzez natychmiastowy dostęp przez działy finansowe do dokumentów będących jeszcze w procesie akceptacji i obiegu wewnętrznym.
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50