unidoc

PO IG 8.1

W dniu 31 lipca 2012, w ramach I rundy 2012 naboru wniosków, przyznano naszej firmie dofinansowanie na realizację projektu „UNISTORE – stworzenie intuicyjnego systemu do skanowania, archiwizacji, opisywania, analizy i wyszukiwania dokumentów dla firm sektora MŚP. Dzięki innowacyjnemu podejściu system rozwiąże problem z docieraniem do danych w dokumentach archiwalnych” ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. „Wspieranie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 

 

Kwota dofinansowania wyniesie 192 150,00 zł, co stanowi 70% wartości realizacji całego przedsięwzięcia.

E-usługa będzie dostępna pod adresem www.unistore.pl.

Rynek docelowy e-usługi stanowią aktywne gospodarczo mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zaliczane do sektora MŚP działające na rynku krajowym oraz w krajach Unii Europejskiej (EU-27). 


Dane kontaktowe

UNIDOC Sp. z o.o.
85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 103
tel. +48 79 509 15 01 / tel. +48 52 522 21 50 / fax +48 52 522 21 64
e-mail: biuro@unidoc.pl
www.unidoc.pl

Osoba do kontaktu

Wiktor Kabatc
mobile: +48 503 180 186
e-mail: wkabatc@unidoc.plDOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50