Unidoc - cechy

UNIDOC  posiada wiele istotnych i poszukiwanych przez użytkowników systemów informatycznych cech:
 • intuicyjna obsługa (łatwość i szybkość wyszukiwania interesujących nas spraw i dokumentów) nie wymagająca długich i kosztowych cykli szkoleniowych pracowników, zapewniająca efektywną i przyjazną dla użytkownika pracę z systemem,
 • możliwość zdefiniowania nawet najbardziej złożonej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zależności służbowych oraz schematów uprawnień dostępu do dokumentów i spraw służbowych,
 • definiowalne formularze umożliwiającego wprowadzenie dowolnego zakresu danych i informacji wyświetlanych na ekranie komputera, stworzenia dowolnego zestawienia lub raportu, indywidualnie, dla każdego użytkownika systemu,
 • możliwość zdefiniowania dowolnego schematu przepływu informacji indywidualnie dla każdego typu sprawy (pisma, dokumentu delegacji, wniosku urlopowego, zamówienia, faktury, umowy, zgłoszenia reklamacyjnego, itp.), bez konieczności wykonywania żmudnych prac programistycznych,
 • skalowalność od kilku do kilku tysięcy użytkowników oraz otwarta architektura zapewniająca szybkie wdrożenie (oszczędność czasu i pieniędzy klienta).

UNIDOC jest wyposażony w wiele funkcji, które jeszcze bardziej ułatwią zarządzanie dokumentami i zadaniami w firmie.

 • System posiada wydzielony moduł kancelarii, który zajmuje się obsługą całej korespondencji przychodzącej i wychodzącej w firmie. Pozostali pracownicy mogą pracować na elektronicznych wersjach dokumentów bez konieczności dostępu do oryginałów w wersji papierowej.
 • Funkcje integracji z popularnymi pakietami biurowymi - Microsoft Office i OpenOffice - umożliwiają edycję dokumentów prosto z przeglądarki, a także udostępniają mechanizm wyszukiwania słów czy fraz w dokumentach tekstowych.
 • Dzięki odrębnym szablonom treści i wydruków można automatycznie generować powtarzalną treść dokumentów - jak na przykład dane kontrahentów, które są pobierane z wbudowanej bazy kontrahentów - oraz osobno definiować postać wydruku formularzy dokumentów.
 • Funkcja integracji z email (współpracuje z dowolnym systemem poczty Microsoft Exchange / Outlook, Lotus Notes) pozwala na szybkie wysłanie plików zawartych w systemie w formie poczty elektronicznej. Również wiadomości przychodzące można łatwo przesłać do systemu i zdekomponować zawarte w nich pliki. Dzięki niezależności UNIDOC od systemu poczty elektronicznej oraz interfejsowi www, system zapewnia szybką i tanią wymianę dokumentów wewnętrznych (np. w zakresie raportowania korporacyjnego) w postaci elektronicznej w firmach o dużej skali i złożoności (grupach kapitałowych), gdzie nie ma jednolitego systemu poczty elektronicznej.
 • Dzięki automatycznym przypomnieniom można zaprogramować powtarzane w stałych okresach czasu czynności, tak aby otrzymywać z wyprzedzeniem zadania z nimi związane. Przypomnienia mogą dotyczyć zarówno dokumentów, jak i kontrahentów.
 • Panel zarządzania podwładnymi umożliwia kontrolę bieżących czynności wykonywanych przez podwładnych oraz wgląd do aktualnie przetwarzanych przez nich dokumentów. Dzięki niemu można lepiej zarządzać czasem pracy swojego działu, a także optymalnie wykorzystać zasoby ludzkie.
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50