Automatyczne przypomnienia

Mechanizm automatycznych przypomnień umożliwia zaprogramowanie terminu przydzielenia zadania pracownikowi w przyszłości. Zadanie może być przydzielone jednokrotnie lub być przydzielane wielokrotnie w stałych odstępach czasu.

Korzystając z tej funkcji można zdefiniować w systemie wszystkie czynności wykonywane cyklicznie. System zadba o to, aby powiadomić odpowiednich pracowników o konieczności wykonania zadania, w konsekwencji czego żadne działania nie zostaną zapomniane. Przypomnienie można skojarzyć z  dokumentem, sprawą lub kontrahentem.

Ten mechanizm można na przykład wykorzystać do kontroli czasu kończenia się umowy z klientem,  konieczności wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń, lub przeglądów technicznych pojazdów. Dodatkowo dzięki funkcji przypomnienia emailowego można za pomocą poczty elektronicznej automatycznie poinformować klienta o tym, że na przykład kończy mu się umowa.

Przypomnienie można skojarzyć z dokumentem, sprawą lub kontrahentem
Przypomnienie można skojarzyć z dokumentem, sprawą lub kontrahentem
System generuje zadania cykliczne zgodnie z ustawieniami w przypomnieniach
System generuje zadania cykliczne zgodnie z ustawieniami w przypomnieniach
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50