Zarządzanie podwładnymi

Dzięki listom zadań system wspiera zarządzanie podwładnymi poprzez możliwość zlecania i kontroli wykonania przydzielonych im zadań. System oblicza i prezentuje nakład pracy nad dokumentem według poszczególnych pracowników oraz udostępnia historię wykonanych zadań wraz z ich wynikami.

Panel zarządzania umożliwia wgląd w aktualnie przetwarzane przez podwładnego dokumenty i  jego bieżące zadania. Dzięki funkcji podglądu danych historycznych przełożony może dotrzeć do zadań wykonywanych wcześniej przez pracownika, w konkretnym okresie czasu.

Panel zarządzania umożliwia szybki podgląd bieżących prac podwładnego
Panel zarządzania umożliwia szybki podgląd bieżących prac podwładnego
Dostęp do historii zadań podwładnego z możliwością wyszukiwania
Dostęp do historii zadań podwładnego z możliwością wyszukiwania
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50