W praktyce

System UNIDOC sprawdza się w organizacjach wielooddziałowych, grupach kapitałowych oraz firmach o strukturze holdingowej z wydzielonymi funkcjami (ang. shared services) jak np. finanse-księgowość, rozliczenia kadrowo-płacowe, zaopatrzenie, czy obsługa klienta w postaci centrum usług księgowych czy ogólnie centrum usług wspólnych.

Dzięki niskim kosztom utrzymania system  UNIDOC stanowi alternatywę dla już wdrożonych rozwiązań komercyjnych, używanych przez firmy, koncentrujące się na outsourcingu procesów biznesowych, które poszukują możliwości poprawy konkurencyjności świadczonych usług, poprzez redukcję kosztów operacyjnych wynikających z użytkowanych systemów informatycznych.

Przykładowo firma świadcząca usługi księgowania dokumentów finansowych, która wybierze  UNIDOC jako system rejestracji i obiegu dokumentów w formie elektronicznej, uzyska satysfakcjonujący poziom marż z tytułu świadczonej usługi, dzięki niskim kosztom eksploatacji systemu, przy zachowaniu konkurencyjnych stawek oraz wysokiej jakości usługi outsourcingowej oczekiwanej przez klienta.

UNIDOC sprawdza się również w przypadku centralizacji wybranych funkcji biznesowych jak np. procesy zakupowe w organizacjach składających się z wielu niezależnych podmiotów gospodarczych (grupy kapitałowe) lub oddalonych terytorialnie oddziałów.

UNIDOC znajduje zastosowanie również w specjalistycznych działach np. tele-informatyki. Dzięki niemu możliwa jest automatyzacja procesów IT: 

 • zarządzanie problemem,
 • zarządzanie incydentem,
 • zarządzanie poziomem usług IT
 • zarządzanie dostępnością usług IT
 • zarządzanie konfiguracją,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie ciągłością biznesową BCP (ang. Business Continuity Planning)
 • zarządzanie service desk (help desk),
 • zarządzanie Polityką Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wytycznymi normy ISO 27001,
 • zarządzanie infrastrukturą,
 • zarządzanie zakupami IT,
 • zarządzanie finansami IT.

Zastosowanie systemu  UNIDOC do zarządzania procesami IT wg ITIL (ang. IT Infrastructure Library) pozwala na wdrożenie tych procesów w odpowiedniej kolejności i według priorytetów danej organizacji wyznaczanych przykładowo (jak na poniższym rysunku) na podstawie wartości biznesowej jakie niesie dla firmy lub instytucji wdrożenie danego procesu IT oraz stopnia trudności w implementacji procesu (tzw. podejście holistyczne).

 

Zastosowania systemu unidoc.

 

Otwarta architektura umożliwia zintegrowanie systemu UNIDOC z dowolnym systemem klienta np. SAP, IFS, Oracle, Impuls BPSC, e-Nova, co pozwala na automatyczną dekretację i rozliczanie kosztów.

Funkcje integracyjne zapewniają stworzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego firmy z aplikacji pochodzących od różnych producentów.

Takie podejście zapewnia znaczne oszczędności finansowe związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemów informatycznych (brak konieczności zakupu dodatkowych licencji np. systemu ERP dla zapewnienia automatyzacji obiegu dokumentów finansowych takich jak faktury zakupowe, rachunki, zaliczki, delegacje, itp.).

UNIDOC może współpracować również z dowolnym portalem korporacyjnym zbudowanym przy użyciu dowolnych narzędzi np. Microsoft SharePoint, Liferay, itp.

UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50