Dla jakich firm?

System jest odpowiedni dla każdej firmy czy instytucji, którą interesuje:

 • Elektroniczna baza (repozytorium) dokumentów i spraw wraz z szerokimi możliwościami wyszukiwania i dostępu do danych. 
 • Wspólny dostęp do dokumentów i spraw pomiędzy pracownikami - na przykład w przypadku organizacji posiadających wiele oddziałów lub charakteryzujących się dużą mobilnością pracowników. 
 • Przeniesienie zarządzania działaniami (procesami), sprawami, zadaniami w firmie (np. reklamacjami, usterkami, przetargami, umowami, obsługą klienta) do systemu informatycznego.
 • Wzrost produktywności zespołów pracowników, lepsze zarządzanie efektywnym czasem pracy i zadaniami wykonywanymi przez pracowników. 
 • Elektroniczny obieg dokumentów i spraw opisanych w postaci sformalizowanych procedur wewnętrznych, w tym również przeniesienie Systemu Zapewnienia Jakości ISO do systemu informatycznego. 
 • Lepsza kontrola i redukcja kosztów związanych z prowadzoną działalnością oraz zapewnienie spójności działań biznesowych,
 • Skrócenie czasu reakcji i poprawa jakości obsługi klienta a tym samym wzrost lojalnych zachowań klientów czy partnerów biznesowych,
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów oraz własnej wiarygodności dzięki poprawie jakości i terminowości załatwiania spraw,
 • Uproszczenie własnych procesów i procedur wewnętrznych oraz ich automatyzacja przy użyciu systemu informatycznego,
 • Usprawnienie logistyki i łańcucha dostaw,
 • Odciążenie pracowników dzięki wyeliminowaniu czasochłonnej biurokracji i skupienie ich uwagi na działalności biznesowej przynoszącej zyski,
 • Szybkie podejmowanie decyzji oraz umiejętność szybkiego wprowadzania zmian, w odpowiedzi na zmieniające się zachowania klientów oraz ofertę konkurencji,
 • Zmniejszenie ryzyka biznesowego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Łatwy dostęp do historii działań w firmie (może służyć jako system wspomagający pracę audytu i kontroli wewnętrznej)
 • Zarządzanie dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością wg ISO bez ponoszenia dodatkowych nakładów i obciążania pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych  dodatkowymi zadaniami związanymi z przygotowaniem, aktualizacją czy archiwizacją dokumentów, instrukcji czy różnego rodzaju formularzy, wynikających z wdrożonego systemu jakości (cała dokumentacja oraz historia czynności, związanych z danym typem sprawy, gromadzona jest na bieżąco, podczas wykonywania codziennych zadań i obowiązków w systemie)
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50