Dlaczego Unidoc?

Dlaczego warto wybrać  UNIDOC spośród wielu dostępnych na rynku rozwiązań typu BPM/Workflow? Poniżej prezentujemy nasze przewagi nad rozwiązaniami konkurencyjnymi.

Elastyczny model danych

Przede wszystkim z uwagi na elastyczność. To system dostosowuje się do potrzeb Klienta a nie odwrotnie.  UNIDOC to nie monolityczna, sztywna aplikacja, w której programiści wymyślili własną wizję modelu biznesowego firmy i wdrażają ją w kolejnych, często różnych od siebie organizacjach.  UNIDOC to elastyczna platforma, w której poprzez zaawansowane możliwości konfiguracyjne można zdefiniować dowolny model spraw, dokumentów, obiektów słownikowych, oraz ich formularzy i powiązań między sobą (relacji). Dzięki temu niezależnie od grupy docelowej, równie dobrze można stworzyć na nim system wspierający kancelarię prawną, zarządcę nieruchomości czy duże przedsiębiorstwo korporacyjne.

Konfigurowalny interfejs użytkownika

W parze z płynnym, elastycznym modelem obiektów dziedzinowych  UNIDOC udostępnia możliwość definiowania własnych widoków (tabelarycznych zestawień) w aplikacji, dzięki którym można zaprojektować interfejs użytkownika tak, aby odpowiedni pracownicy mieli zawsze łatwy dostęp do danych operacyjnych. W  UNIDOC równie łatwo stworzyć widok "Dokumenty przeterminowane", jak np. "Zamówienia w realizacji" czy "Korespondencja wymagająca odpowiedzi".

Logika biznesowa w skryptach

Konkretne zastosowania biznesowe to nie tylko odpowiednio zdefiniowanie sprawy i widoki. Często aby ułatwić lub zautomatyzować różne czynności w systemie w podejściu klasycznym dostawcy dostosowują (ang. customize) aplikację pod klienta modyfikując kod źródłowy systemu. Z ich punktu widzenia powstaje wówczas problem utrzymywania wielu wersji systemu, wdrożonych w wielu miejscach, a także problem zachowania spójności i aktualizacji poszczególnych wersji. Związane z tym koszty często ponosi klient w wysokich opłatach utrzymania i aktualizacji systemu. Ponadto klient jest obarczany dodatkowymi kosztami ukrytymi związanymi z bardzo długim i często obarczonym dużą ilością błędów, procesem modernizacji i rozbudowy systemu w czasie.

W  UNIDOC podejście jest inne. Obok elastycznego modelu danych istnieje możliwość definiowania logiki biznesowej operującej na tych danych w postaci języka skryptowego. Skrypty te często zawierają w sobie dedykowaną logikę biznesową, właściwą tylko dla danego klienta. Ponieważ skrypty nie zależą od kodu źródłowego systemu, a przechowywane są w bazie danych systemu wraz z resztą informacji, istnieje możliwość łatwej modernizacji i rozbudowy funkcjonalnej naszego systemu wraz z rozwojem i zmianami w organizacji klienta. Aby zmienić działanie systemu nie jest potrzebny zatem długotrwały i kosztowny proces budowania i wdrażania kolejnych wersji aplikacji, ponieważ zmian w sposobie działania systemu może dokonać samodzielnie administrator aplikacji.

Silnik workflow (BPM)

Zachowanie systemu to nie tylko prosta logika biznesowa, ale także bardziej skomplikowane zasady związane z przepływem pracy oraz zarządzaniem cyklem życia spraw, które często reprezentowane są w postaci procedur. Dlatego w  UNIDOC wprowadziliśmy możliwość dalszego sterowania zachowaniem systemu w postaci procesów.

UNIDOC umożliwia automatyzację dowolnego procesu obiegu dokumentu (lub sprawy) wg indywidualnie zaprojektowanej procedury (schematu obiegu sprawy). Procedury nie są trwale umieszczane w kodzie aplikacji, lecz są tworzone przy użyciu diagramów, które mogą później być modyfikowane i rozbudowywane, nawet bez potrzeby ponownego uruchomienia (restartu) aplikacji. Dzięki temu system zyskuje kolejną ważną funkcję biznesową, a także nowe perspektywy jeśli chodzi o możliwości dynamicznego podążania z rozwojem organizacji klienta, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dlaczego te cechy są istotne dla mnie?

Podczas wyboru i zakupu produktu informatycznego często patrzy się głównie na bieżącą funkcjonalność oraz koszt licencji i wdrożenia systemu. Przywiązanie się do konkretnego dostawcy na bazie tych parametrów może jednak skutkować poniesieniem znacznie większych, niż pierwotnie wydawałoby się, kosztów w przyszłości. Koszty te często związane są właśnie z elastycznym rozwojem i możliwościami systemu, w celu nadążania za rozwojem firmy.

Powyższe cechy systemu  UNIDOC sprawią, że ten rozwój będzie szybki, relatywnie tani i w ogóle możliwy. W naszym systemie stawiamy przede wszystkim na przyjazność i łatwość obsługi systemu, oferując platformę, na której można budować, jak z klocków, rozwiązanie, dopasowane do konkretnych potrzeb danej organizacji oraz podążać za jej rozwojem.

Inne istotne cechy

Dodatkowe cechy  UNIDOC, które wyróżniają go pośród wielu dostępnych na rynku systemów:

  • System umożliwia generowanie gotowych pism ze zdefiniowanych szablonów w standardzie Microsoft Word lub OpenOffice.
  • Wszystkie dokumenty plikowe są od początku tworzone, przechowywane i modyfikowane w systemie. Edycja online dokumentu typu Microsoft Office lub OpenOffice pozwala na otwarcie dokumentu prosto z przeglądarki internetowej.
  • Wszystkie dokumenty przechowywane w systemie są wersjonowanie. Oznacza to, że system zapamiętuje, przechowuje i pozwala przywrócić każdą pośrednią wersję dokumentu.
  • System posiada rozbudowany i elastyczny, a zarazem jasny, klarowny i prosty w obsłudze system uprawnień, kontrolujący dostęp do folderów, spraw i plików w nim zawartych.
  • System jest łatwy w obsłudze i intuicyjny, nie wymagający długotrwałych cykli wdrożeniowo-szkoleniowych. Samodzielną pracę z systemem można rozpocząć już po obejrzeniu prezentacji.
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50