Korzyści z wdrożenia

Inwestycja UNIDOC zwraca się na kilku płaszczyznach funkcjonowania organizacji. Czas zwrotu z inwestycji w niektórych przypadkach wynosi zaledwie kilka miesięcy oraz niesie szereg korzyści w ujęciu poza finansowym. Główne obszary, w których następuje znacząca poprawa to:
 • obniżenie kosztów operacyjnych – od 10 do 30%,
 • redukcja średniego czasu wykonywania procesów i działań - od 20 do 40%,
 • wzrost wydajności pracy - od 20 do 30%,
 • optymalizacja procesów (np. poprzez wyeliminowanie zbędnych kroków procesów lub zrównoleglenie, zamiast sekwencyjnego wykonywania, niektórych czynności) - od 10 do 40%,
 • polepszenie jakości obsługi klienta (redukcja wskaźnika odchodzenia klientów do konkurencji ang. churn),
 • polepszenie warunków i komfortu pracy pracowników,
 • poprawa wizerunku firmy.

Główne korzyści, jakie może odnieść firma po wdrożeniu systemu UNIDOC:

 • Zwiększenie szybkości, efektywności działania oraz poprawa jakości obsługi klienta.
 • Wyeliminowanie dużej części błędów ludzkich podczas wykonywania procedur firmowych, (zapobieganie błędom, które mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami finansowymi dla firmy np. nieuwzględnienie w wiążącej ofercie handlowej kosztów obsługi serwisu). 
 • Zmniejszenie kosztu obsługi pojedynczego zdarzenia (wniosku, zgłoszenia awarii, reklamacji, zapytania ofertowego
 • Dostęp do informacji o wszystkich sprawach na bieżąco prowadzonych w firmie i sprawach historycznych bez potrzeby konsultacji z innymi pracownikami.
 • Lepsza współpraca z podwładnymi oraz między wydziałami firmy, optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. 
 • Możliwość kontroli jakości wprowadzonych procedur i aktualizowania ich na bieżąco w celu doskonalenia procesów wewnętrznych
 • Zapewnienie terminowości wykonania zleconych czynności i zadań.
 • Natychmiastowy dostęp do dokumentów historycznych w postaci elektronicznej. 
 • Lepszy dostęp do danych firmowych - funkcjonujących dotychczas w postaci papierowej - również w formie raportów. 
 • Optymalizacja działania firmy poprzez centralizację wybranych funkcji np. punktu obsługi korespondencji, zakupów i logistyki, księgowości, administracji  
 • Znacząca redukcja kosztów operacyjnych działalności (w tym np. ograniczenie kosztów wydruków, materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów, przeglądów technicznych i serwisu urządzeń drukujących), poprzez cały wewnętrzny obieg dokumentacji w formie elektronicznej, przyspieszenie prac nad redagowaniem dokumentów przy użyciu automatycznych szablonów.

Główne korzyście z wdrożenia z punktu widzenia poszczególnych udziałowców są następujące:

UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50