Korzyści dla biura audytu (kontroli wewnętrznej)

 • dostęp do obiektywnej ścieżki audytowej w celu weryfikacji czynności i zadań zleconych pracownikom firmy,
 • uniknięcie fałszywego oskarżenia pracownika,
 • zabezpieczenie przed możliwością przerzucenia odpowiedzialności na innych,
 • rzetelność i praktyczność raportów poaudytowych,
 • łatwość wychwycenia tzw. wąskich gardeł procesu lub słabych stron wewnętrznej procedury,
 • skupienie się pracowników biura audytu wewnętrznego na zadaniach strategicznych niesieniu pomocy zarządowi oraz kierownictwu firmy, związanej z kluczowymi działaniami firmy takimi jak:
  • udział w analizie i ocenie łańcucha dostaw,
  • planowanie nowych produktów i oferty,
  • ocena posiadanego portfela klientów.
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50