Korzyści dla Dyrektora Finansowego

 • wzrost przychodów,
 • redukcja kosztów działań administracyjnych,
 • zwiększenie rentowności,
 • lepsze zarządzanie przepływami finansowymi cash-flow poprzez wczesne planowanie wydatków,
 • kontrola zakupów i wydatków,
 • bieżąca kontrola wykonania budżetów inwestycyjnego i kosztowego,
 • szybsze podejmowanie decyzji w sprawie wydatków,
 • powiązanie faktur kosztowych z zamówieniem lub umową,
 • dekretacja zdarzenia gospodarczego w miejscu jego powstawania,
 • znaczne skrócenie czasu spływu zaakceptowanej faktury do księgowości,
 • zachowanie ciągłości działania firmy w zakresie realizacji zakupów i akceptacji faktur w przypadku nieobecności któregoś z pracowników (absencji urlopowej lub chorobowej) uczestniczącego w procesie (automatyczne zastępstwa),
 • przypisanie odpowiedzialności za zakup określonego asortymentu do działów merytorycznych (np. logistyki, administracji, itd.),
 • przejrzystość procesu i śledzenie ścieżki akceptacji dokumentu (kontekstu – uzasadnienia merytorycznego zakupu, statusu sprawy oraz osób odpowiedzialnych na danym etapie realizacji procesu),
 • realizacja płatności oraz sporządzanie rejestrów VAT może odbywać się na etapie wpływu dokumentu do firmy i wstępnej dekretacji w systemie finansowo-księgowym,
  redukcja ryzyka podatkowego poprzez natychmiastowy dostęp do dokumentów znajdujących się w procesie akceptacji i obiegu wewnętrznym.
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50