Korzyści dla Dyrektora Sprzedaży i Marketingu

 • wzrost lojalności i satysfakcji klientów,
 • szybsze pozyskiwanie nowych klientów,
 • wzrost przychodów,
 • wzrost skuteczności sprzedaży,
 • wzrost zysku,
 • możliwości analizy procesów zakupowych klientów,
 • wzrost sprzedaży typu up-selling i cross-selling,
 • poprawa wskaźników finansowych dokonywanych transakcji przez pracowników sprzedaży,
 • ograniczenie do minimum czynności biurowych pracowników sprzedaży,
 • redukcja kosztów sprzedaży,
 • skrócenie czasu całego cyklu sprzedaży,
 • praca zespołowa,
 • lepsza współpraca pomiędzy działami sprzedaży i marketingu,
 • większa dostępność do aktualnych informacji dla handlowców,
 • lepsza komunikacja pomiędzy działami sprzedaży,
 • synergia działań operacyjnych kosztowych i przychodowych.
UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50