unidoc

Obsługa procesu zamówienia

W firmach, w których realizacja zamówienia klienta odbywa się przy zaangażowaniu większej liczby pracowników, dzięki systemowi UNIDOC można zautomatyzować i przyspieszyć ten proces. System obsłuży i automatycznie zarchiwizuje złożone zamówienie od momentu jego wpłynięcia do firmy, niezależnie czy było ono przesłane zwykłą pocztą czy e-mailem. Następnie przeprowadzi proces zbierania danych potrzebnych do zrealizowania zamówienia i automatycznie przeprowadzi procedurę kompletowania zamówienia, przesyłając dokument do kolejnych pracowników realizujących je.

Na koniec system prześle informację o konieczności wystawienia faktury do działu księgowego i umożliwi wysłanie faktury pocztą poprzez kancelarię. Po zrealizowaniu zamówienia wszystkie informacje o zamówieniu zostaną zapamiętane w systemie i będzie można łatwo je znaleźć - na przykład według okresu, w którym zostało zrealizowane lub według kontrahenta, dla którego było realizowane. System umożliwi także zbadanie czasu realizacji zamówienia i udostępni funkcję tworzenia miesięcznych raportów ze zrealizowanych zamówień.

W podobny sposób system może wesprzeć często występujące w firmach handlowych procesy, jak na przykład proces ofertowania czy reklamacji.

UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50