unidoc

Zarządzanie terminem ważności pozwoleń i licencji

Firmy, które muszą utrzymywać dużą ilość ważnych pozwoleń lub licencji (np. budowlanych) mogą w systemie zbudować bazę tych dokumentów. Dzięki możliwości filtrowania danych będzie można łatwo zdefiniować widoki prezentujące dokumenty przeterminowane, lub takie, które należy w bieżącym miesiącu odświeżyć. Każdy z dokumentów może posiadać aktualną wersję elektroniczną (skan), który będzie można szybko wysłać kontrahentowi bez potrzeby skanowania za każdym razem dokumentu papierowego.

Dzięki funkcji przypomnień, dla ważnych dokumentów będzie istniała możliwość zdefiniowania przypomnień o czasie wygaśnięcia dokumentu, co zapobiegnie sytuacji, w której firma nie posiada ważnego pozwolenia lub licencji.

UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50