Zarządzanie zgłoszeniami i usterkami

W firmie obsługującej usterki (lub inne zdarzenia) u swoich klientów, w systemie będzie można zbudować bazę usterek. Pracownicy będą mogli wprowadzać usterki z różnych źródeł - zgłoszone np. telefonicznie, mailem lub za pomocą formularza na stronie internetowej. Każda z usterek będzie mogła być opisana za pomocą formularza, zawierającego np. opis usterki, jej kategorię, kontrahenta, datę zgłoszenia i termin naprawy.

Pracownik przeglądający usterki będzie mógł wyświetlić rejestr nowo zgłoszonych usterek i podzielić je według różnych kryteriów. Następnie przypisać osoby odpowiedzialne za naprawę, a następnie wydrukować karty napraw do przeprowadzenia na dany dzień. Po wykonaniu napraw usterki będzie można oznaczyć jako naprawione i usunąć z widoków prezentujących usterki nowe, oczekujące na naprawienie.

UNIDOC Sp. z o.o. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz
tel. +48 503 180 186 tel. +48 52 522 21 50